Madugu, A. (2022) „Mapping Linkages between Actors in Cattle Marketing Innovation System of Northeastern Nigeria”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), s. 17–27. doi: 10.22630/PRS.2022.22.1.2.