Skrzypczyk, M. (2022) „Transmisja cen w łańcuchu marketingowym pieczywa i jej wybrane determinanty w krajach Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), s. 28–42. doi: 10.22630/PRS.2022.22.1.3.