Stańko, S. i Mikuła, A. (2022) „Zmiany na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2001-2019”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), s. 43–61. doi: 10.22630/PRS.2022.22.1.4.