Andrzejuk, A. (2016) „Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 25–35. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.2.