Bożek, J. (2016) „Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 36–47. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.3.