Bórawski, P. i Bełdycka-Bórawska, A. (2016) „Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 48–59. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.4.