Kołodziejczak, W. (2016) „Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 129–141. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.11.