Wicki, L., Galchynska, Y., Maciejczak, M. i Orlykovskyi, M. (2016) „Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 164–176. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.14.