Parlińska, M. i Wielechowski, M. (2016) „Założenia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 177–186. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.15.