Pasińska, D. (2016) „Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 187–198. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.16.