Przybysz, M., Konarska, M., Popis, E. i Sakowska, A. (2016) „Produkcja oraz handel wybranych warzyw będących głównym źródłem karotenoidów w Polsce i na świecie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 211–223. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.18.