Stańko, S. i Mikuła, A. (2016) „Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), s. 234–244. doi: 10.22630/PRS.2016.16.1.20.