Cymanow, P. (2016) „Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), s. 47–54. doi: 10.22630/PRS.2016.16.2.26.