Czyżewski, A. i Kryszak, Łukasz (2016) „Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), s. 55–65. doi: 10.22630/PRS.2016.16.2.27.