Pawlak, K. (2016) „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), s. 242–257. doi: 10.22630/PRS.2016.16.2.45.