Boczar, P. (2016) „Znaczenie gospodarcze soi oraz możliwości rozwoju jej produkcji w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 35–48. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.60.