Guzal-Dec, D. (2016) „Europejska Polityka Sąsiedztwa – ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce)”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 87–100. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.65.