Jaroszewska, J. i Prandecki, K. (2016) „Znaczenie «zazielenienia» w zapewnieniu różnorodności biologicznej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 110–120. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.67.