Jaśkiewicz, J. i Parlińska, M. (2016) „Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 121–129. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.68.