Kołodziejczak, W. (2016) „Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 199–211. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.75.