Kozioł-Kaczorek, D. (2016) „Struktura obszarowa rolnictwa w Norwegii”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 212–220. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.76.