Kułyk, P. (2016) „Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 232–242. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.78.