Mroczek, R. (2016) „Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 282–291. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.83.