Pawlak, K. (2016) „Stan przemysłu spożywczego w Polsce na tle pozostałych krajów UE i USA”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), s. 313–324. doi: 10.22630/PRS.2016.16.3.86.