Kozioł-Kaczorek, D. (2016) „The Livestock Production in Norway”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), s. 188–195. doi: 10.22630/PRS.2016.16.4.111.