Krzyżanowski, J. (2016) „The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), s. 196–204. doi: 10.22630/PRS.2016.16.4.112.