Laskowska, E. i Torgomyan, S. (2016) „The Role of Government in the Housing Market”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), s. 205–212. doi: 10.22630/PRS.2016.16.4.113.