Parlińska, M. i Pomichowski, P. (2016) „Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), s. 253–259. doi: 10.22630/PRS.2016.16.4.118.