Rejman, K., Ganczewski, G., Prandota, A. i Zabłocka, K. (2016) „The Possibility of Food Consumption Improvement by Reducing Food Wastage in the Households in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), s. 281–292. doi: 10.22630/PRS.2016.16.4.121.