Konarska, M., Popis, E., Przybysz, M. i Sakowska, A. (2015) „Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), s. 96–105. doi: 10.22630/PRS.2015.15.2.26.