Kolpiński, J., Smagacz, J. i Stalenga, J. (2022) „Wpływ możliwych zmian struktury i poziomu intensywności produkcji na produkcyjność roślin i siłę oddziaływań środowiskowych w perspektywie 2030 roku”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), s. 4–16. doi: 10.22630/PRS.2022.22.2.5.