Pleños, M. (2022) „Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: Application to Abaca Fiber Data”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), s. 17–29. doi: 10.22630/PRS.2022.22.2.6.