Stańko, S. i Mikuła, A. (2022) „Tendencje na rynku soi i rzepaku na świecie i w Polsce w latach 2001-2020”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), s. 30–56. doi: 10.22630/PRS.2022.22.2.7.