Tafida, A., Michael, A. i Nandagoyang, M. (2022) „Analysis of Livelihood of Rural Irrigated Crop Farmers in Kano State, Nigeria”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(2), s. 57–64. doi: 10.22630/PRS.2022.22.2.8.