Bułkowska, M. (2022) „Polski handel produktami rolno-spożywczymi z Chinami”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), s. 5–17. doi: 10.22630/PRS.2022.22.3.9.