Jarczok-Guzy, M. (2022) „Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), s. 18–32. doi: 10.22630/PRS.2022.22.3.10.