Olech, I. i Wielechowski, M. (2022) „The Possible Impacts of Financial Nudging in the Food Infant Industries: Beyond Meat Case Study”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(3), s. 33–42. doi: 10.22630/PRS.2022.22.3.11.