Rosińska-Bukowska, M. (2014) „Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), s. 97–107. doi: 10.22630/PRS.2014.14.1.10.