Zalewski, A. (2014) „Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), s. 141–147. doi: 10.22630/PRS.2014.14.1.14.