Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2014) „Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r”., Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 31–42. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.19.