Krzyżanowski, J. (2014) „Akty delegowane Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 118–125. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.27.