Nowaczyk, P. (2014) „Możliwości poprawy sytuacji polskiej floty rybackiej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia w stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 149–160. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.30.