Pawlak, K. (2014) „Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 170–184. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.32.