Sieczko, A. i Sieczko, L. (2014) „Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 214–225. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.36.