Zalewski, A. (2014) „Ceny nawozów mineralnych w krajach Europy Środkowej w latach 2007-2013”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), s. 258–268. doi: 10.22630/PRS.2014.14.2.40.