Kisielińska, J. (2014) „Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), s. 85–97. doi: 10.22630/PRS.2014.14.3.49.