Komorowska, D. (2014) „Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), s. 98–110. doi: 10.22630/PRS.2014.14.3.50.