Ligenzowska, J. (2014) „Rolnictwo ekologiczne na świecie”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), s. 150–157. doi: 10.22630/PRS.2014.14.3.55.