Wielewska, I. (2014) „Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), s. 186–195. doi: 10.22630/PRS.2014.14.3.59.