Andrzejuk, A. (2014) „The Analysis of Production and Trade Patterns in Cocoa Market Worldwide and in Poland”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), s. 5–14. doi: 10.22630/PRS.2014.14.4.65.